English language | TRANSLATE
Translate to english
go back to meniu
back
go back to ikvepimas.lt
Šiuo metu esate „Cechas" projekto „Ákvëpimas" puslapyje
Gráþti á pagrindiná „Cechas" veiklos puslapá
 
 
pin
ART inspirations CECHAS inspirations VIDEO inspirations PHOTO inspirations AD inspirations DESIGN inspirations EVENTS inspiration AUDIO inspirations VISI ákvëpimai.. www.ikvepimas.lt ART inspirations CECHAS inspirations VIDEO inspirations AD inspirations DESIGN inspirations EVENTS inspiration AUDIO inspirations VISI ákvëpimai.. ART inspirations CECHAS inspirations VIDEO inspirations PHOTO inspirations AD inspirations DESIGN inspirations EVENTS inspiration AUDIO inspirations VISI ákvëpimai..    
backdown
 

_______________________________________________________________________
Kategorija:
Naujas PRAVDA numeris!

_______________________________________________________________________
Kategorija:
  1. Bijok. Bijok kit reakcijos, bijok bti nesuprastam, bijok permain.
  2. Kuo daniau prisimink kaip praeityje apsikvailinai. Kuo daniau, su kuo didesne fantazija tuo geriau.
  3. Niekada nevaistyk laiko, visada bk usims. Laikas pinigai!
  4. Visada bk su dauguma. Niekada neisiok.
  5.  Daryk tik tai, k inai ir imanai. Nebandyk naujovi, neinicijuok permain.
  6. Paklusk autoritetui. Vis vien naujos idjos turs atsakymus.
  7. Neudavink kvail klausim. Ivis neudavink klausim.
  8. siklausyk savikritik, neleisk savs paversti kvailiu.
  9. Pasikliauk ekspertais. Jie tam ir yra, kad visk ino.
  10. Krybingos idjos gyvenim tik komplikuoja, palik tai vaik aidimams.

Plaiau angl kalba 

_______________________________________________________________________
Kategorija:Nepamirkime, jog vaik darbas atkartoti mus.

_______________________________________________________________________
Kategorija: Video


Yra nuotraukos sudarytos i pikselio dydio nuotrauk, o ia video sudaryta i ma video filmuk. Plaiau apie technologij ir projekto puslapis su pavyzdiais.

_______________________________________________________________________
Kategorija:

Atsargiai su informacija internete, ji sklinda greiiau nei greitai.

_______________________________________________________________________
Kategorija: Dizainas (Design), rankiai (Tools)
Gana domi priemon skulptrai, taiau atrodo graiai.

_______________________________________________________________________
Kategorija:

Boratas gelbsti pasaul - skesk arba skandink. Naujieji gelbtojo Borato nuotykiai.

_______________________________________________________________________
Kategorija:

Grai idja, tik frazei "netobulam pasauliui" tikrai nepritariu, juk visi suvokiam pasaul savaip.

_______________________________________________________________________
Kategorija:

Jums reiks, 1 kilogramo linksmo okio ir 200 gram ypsenos. Visk sumaiome ir iplakam.

_______________________________________________________________________
Kategorija:

Mikas - Medis + Kleenex = Nosinaits tavo nosiai, bet vis maiau miko. Antireklamist ir Greenpeace akcija prie kompanija Kleenex. 

Kleenex, responsible for vast old-growth forest destruction, opened the door for this one.

_______________________________________________________________________

1 2 3 ... 210 211 212 213 214 Sekantis >

Content Management Powered by CuteNews

 

pin
 
 
Find your inspiration.. | SEARCH
Share your inspiration with us.. | SENT
 
 
 
How to navigate..
www.ikvepimas.lt
up
 
 
                             
go to www.ikvepimas.lt go to inspiration FACEBOOK Cechas on TWITTER

 

Gauti visus ákvëpimus per RSS
Apie projektà „Ákvëpimas"
Eiti á puslapio viršø
Atgal
Eiti á puslapio apaèià
Pasirinkite ákvëpimø sritá
Paieška (rask savo ákvëpimà!)
Mûsø kontaktai
go to www.ikvepimas.lt go to inspiration FACEBOOK Cechas on TWITTER