English language | TRANSLATE
Translate to english
go back to meniu
back
go back to ikvepimas.lt
Šiuo metu esate „Cechas" projekto „Ákvëpimas" puslapyje
Gráþti á pagrindiná „Cechas" veiklos puslapá
 
 
pin
ART inspirations CECHAS inspirations VIDEO inspirations PHOTO inspirations AD inspirations DESIGN inspirations EVENTS inspiration AUDIO inspirations VISI ákvëpimai.. www.ikvepimas.lt ART inspirations CECHAS inspirations VIDEO inspirations AD inspirations DESIGN inspirations EVENTS inspiration AUDIO inspirations VISI ákvëpimai.. ART inspirations CECHAS inspirations VIDEO inspirations PHOTO inspirations AD inspirations DESIGN inspirations EVENTS inspiration AUDIO inspirations VISI ákvëpimai..    
backdown
 

_______________________________________________________________________
Kategorija: Video

_______________________________________________________________________
Kategorija: Video

_______________________________________________________________________
Kategorija:

Nors geriau yra kilti, taiau kartais gyvenime tenka ir kristi...

_______________________________________________________________________
Kategorija: Dizainas (Design), Video, Reklama (ad)

_______________________________________________________________________
Kategorija:

_______________________________________________________________________
Kategorija: Menas (Art)
Tuoletinio popieriaus ravumo triuio lavonas guli kakur Italijos kalnynuose. Tu gali paliesti j, ulipti jo nenormaliai gigantika ausimi, pasijusti kaip kirminas ropojantis ant lavono, ar kaip Guliverio palaikus rads liliput salos gyventojas. Triuio lavonas trunys iki 2025-j, tad dar turi laiko nusifotografuoti prie ivirtusios triuikos dvylikapirts arnos. i galimyb tau suteikia, Austrijos menink utv Gelitin

_______________________________________________________________________
Kategorija: Foto (Photo), rankiai (Tools)
Buti lomografu tai bti atidiu, jautriu, stebti kas vyksta aplink ir fiksuoti, daug negalvojant apie rezultat. Lomografija siejama su konkreiu fotoaparatu LOMO LC-A. Tai tvirtas, automatinis rusikas foto aparaiukas. Jo 32mm f2.8 objektyvas pakankamai rykus centre, bet stipriai pritems kratuose. Atstumas nustatomas ranka, bet eksponavimo automatika veikia pakankamai gerai esant bet kokiam apvietimui. Laimei, lomografija neapsiriboja iuo fotoaparatu. Tai tiesiog gyvenimo bdas. Ir nesvarbu kuo fotografuoti. Lomografijos tai poiris, gyvenimas, jausmai. Tai prasta, paprasta ir kasdienika tau, bet domu ir neprasta kitiems monms. Ypa kai tkstaniai ma, neryki, nesukomponuot bet labai asmenik nuotrauk suklijuojama grupines Lomo sienas.

10 Lomografijos taisykli

1. Visur ir visada neiok savo LOMO.
2. Naudok j visada dien ir nakt.
3. Lomografija tai ne sikiimas tavo gyvenim, tai jo dalis.
4. Fotografuok nuo juosmens.
5. Fotografuok objektus prisiartins kuo ariau.
6. Negalvok fotografuodamas.
7. Bk greitas.
8. Tau nebtina inoti, kas bus ufiksuota juostoje.
9. Nebtina inoti ir kas buvo ufiksuota.
10. Nesijaudink dl (i) taisykli.

_______________________________________________________________________
Kategorija: Dizainas (Design), Reklama (ad)

Stiling "ikon" rinkiniai.

Manau, tai bsimoji moni kalba iaisenklodaros laikais... ;]

_______________________________________________________________________
Kategorija:

_______________________________________________________________________
Kategorija: Video
Kino pavasaris iemet silo imokti biams pasiiulpti patiems sau, panoms sutraukinti vagin besisiojant (kad orgazm patirt), saviudiams vietoj ratelio palikti video kaset. Filmas "Shortbus" skirtas okiruoti ir suprasti, kad seksas iais laikais per ne lyg sureikmintas.

Plaiau.

 

pin
 
 
Find your inspiration.. | SEARCH
Share your inspiration with us.. | SENT
 
 
 
How to navigate..
www.ikvepimas.lt
up
 
 
                             
go to www.ikvepimas.lt go to inspiration FACEBOOK Cechas on TWITTER

 

Gauti visus ákvëpimus per RSS
Apie projektà „Ákvëpimas"
Eiti á puslapio viršø
Atgal
Eiti á puslapio apaèià
Pasirinkite ákvëpimø sritá
Paieška (rask savo ákvëpimà!)
Mûsø kontaktai
go to www.ikvepimas.lt go to inspiration FACEBOOK Cechas on TWITTER